Listen - SS

Tabs

Aan de slag

Speciaal voor de WCG-editie hier in Vlaanderen schreef Bikkembergs het lied Listen in tal van bezettingen waarin elk koor zijn gading kan vinden. Schrik ook niet als je het plots vanuit de klokkentoren van je gemeente hoort: er is zelfs een versie voor beiaard. De basistekst van het lied Love’s Philosophyis van Percy B. Shelley. Toch hoor je hier en daar Woniya waka opduiken, een tekst die de componist ging halen bij de Noord-Amerikaanse Dakota-indianen en naar de Heilige Geest als alomvattende oerkracht in de natuur verwijst. Een treffende match met Shelley’s tekst en ode aan de natuur. Met begeleiding van piano, body percussion en sjamaandrum. 

Inhoud

Listen bezingt de schoonheid van de natuur en stimuleert onze betrokkenheid om deel te worden van een groots alomvattend geheel. De tekst is een ode aan de liefde die haar oorsprong, zijn en gevolg vindt in de natuurlijke vormen en elementen. Liefde die we niet enkel met onze stem bezingen maar waar we ons hele lichaam voor opstellen en activeren.

Tekst

Het gedicht Love’s Philosophyvan de Engelse romantische dichter Percy B. Shelley is de basistekst voor het lied; het behelst de twee strofen. Shelley was voor zijn tijd al een uitgesproken milieuactivist en begreep dat mens en natuur met elkaar verbonden zijn. De tekst van het refrein is een eigen vinding en is samengesteld uit spreuken en waarheden van de inheemse Amerikaanse indianen. Woniya waka (let goed op de uitspraak: 'Won-nee-yah wah-kahn' – vertaling: de heilige Geest, maar dan geest in functie van de alomvattende lucht, wind, oerkracht of godheid in de natuur) is een uitspraak van de Dakota. 

Aanvang

De partituur bevat vele prikkels die kunnen gebruikt worden om kennis te maken met de muziek. Begin zo snel mogelijk met het twee-maten ritme van de sjamaan-drum. Dit is de basis van het hele werk. Dit ritme is niet eenvoudig en zal tijd vergen eer dat het grondig ‘gevoeld’ wordt; dan kan er overgegaan worden naar de body-percussion. Let goed op het tempo – niet trager, niet sneller – die de juiste aanwezigheid in het lied illustreert.

Fluiten, fluisteren, windgeluiden, zoemen, boventoonontwikkeling en body-percussion zijn elementen om muzikaal met het werk aan te vangen; laat de impact van de natuurlijke eenvoud u eerst doordringen alvorens verder te gaan met het lied.

Bouw

Listen is opgebouwd uit twee eenvoudige bouwstenen: de opeenvolging van C – D – Eb – F-akkoorden op een do-pedaalnoot is de onderliggende basis voor zowel het fluiten, het voor- en tussenspel én tevens voor het volledige refrein. Auditieve gewaarwording van deze opeenvolging kan met eenvoudige oefeningen gebeuren alvorens deze praktisch om te zetten in muziek.

Het tweede element is de melodie van de strofe; die bestaat uit een zin van vier maten die zich herhaalt en daarna tweemaal een kleine terts hoger transponeert. Let goed op de kleine ritmische en melodische details die omwille van de tekst variëren. Laat de piano vooral aandacht geven aan de halve en vierde noten in de begeleiding – de achtste noten in de rechterhand zijn enkel sfeervol en zacht te beroeren – want deze zijn de vooruitneming van de onderstemmen in de meerstemmige zetting. Als de sopraan niet de melodie zingt heeft ze hier een discantfunctie: blijf kleurrijk met een beetje barokgevoel.

Zowel de strofes als het refrein klinken het beste in een mooie gedragen legato; enkel de opbouw met Woniya waka op het einde van het refrein mag de legato een beetje verlaten en wat ritmischer gebracht worden.

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren