Partituren of boeken ontlenen

De ontleners van de bibliotheek van Koor&Stem houden zich strikt aan volgende afspraken:

  • De uitgeleende werken kunnen door de ontlener in geen enkel geval worden aangewend voor publieke uitvoeringen, noch fungeren als 'origineel aangekocht exemplaar' zelfs indien de ontlener een Licentie B voor reproductiedoeleinden heeft afgesloten met SEMU.
  • De werken kunnen ontleend worden door het aangesloten koor zelf, een bestuurslid, een medewerker of een dirigent.
  • De ontleende werken mogen onder geen beding worden gereproduceerd op grafische of soortgelijke drager of op een numerieke drager. De ontlener weet dat het kopiëren van partituren zonder toestemming van de uitgever strafbaar is.
  • Wanneer de ontlener een werk wil gebruiken binnen het koor, zal hij hiervoor de nodige originele partituren aankopen bij de uitgever. Voor de werken die rechtstreeks vertegenwoordigd worden door de vennootschap SEMU, kan de ontlener gebruik maken van de licentie B die door de vennootschap SEMU wordt aangeboden.
  • De ontleende werken worden uitsluitend gebruikt door de ontlener, binnen de normale activiteiten van het aangesloten koor.
  • De ontleende werken mogen onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld.

Uitleenvoorwaarden

Ter plaatse
De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen. De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Die kosten worden ter plaatse betaald. De ontlener ontvangt een bibkaart voor een jaar en moet die bij iedere ontlening in Antwerpen of Gent tonen.

Via verzending
De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen.
De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Ontlenings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de ontlener en dienen binnen de week overgemaakt te worden op rekening van de bib van Koor&Stem: IBAN: BE12 7350 2893 5892 / BIC: KREDBEBB
Partituren moeten zorgvuldig, stevig verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden. Gebruik bij voorkeur de verpakking waarin je de partituren ontving.

Reserveren
Reserveren is mogelijk via bib@koorenstem.be

Verlenging
Eénmalige verlenging van maximum 1 maand is mogelijk als de ontlener voor de laatste uitleendag verwittigt via bib@koorenstem.be en indien het werk niet gereserveerd werd.

Boetesysteem
€ 0,50 boete per dag en per ontleend werk