Bezoek onze bibliotheek

Koor&Stem heeft een unieke muziekbibliotheek met ca. 190.000 originele koorpartituren van uitgevers uit heel de wereld. Sinds jaar en dag komen dirigenten naar de bibliotheek voor repertoireadvies. We voeren een actief aankoopbeleid. We volgen de nieuwe uitgaven van verschillende uitgeverijen op de voet. Partituren en boeken kunnen ontleend worden. Laat ons op voorhand weten welke partituren je zoekt en we leggen een stapeltje muziek klaar! Oude partituren, handschriften, naslagwerken, cd’s en tijdschriften kan je alleen consulteren.

Een unieke collectie

 • koormuziek: profaan en religieus voor gemengde en gelijke stemmen, a capella en met begeleiding
 • volksliederen: nationaal en internationaal, éénstemmig en meerstemmig, a capella en met begeleiding (piano, symfonisch orkest, koperensemble e.a.)
 • kunstliederen: sololiederen, specifiek het Vlaamse kunstlied vanaf 1830
 • naslagwerken over koormuziek, componistenbiografieën
 • binnen en buitenlandse koortijdschriften
 • pedagogische uitgaven

Raadpleeg de online catalogus

De circa 190.000 partituren die doorheen de jaren zorgvuldig werden ontsloten, zijn online beschreven. Zoek je een bepaald koorwerk en wil je weten of het zich in de bibliotheek van Koor&Stem bevindt? Kijk dan in onze online catalogus. Je kan eenvoudig zoeken op componist, titel, bezetting, functionaliteit, taal e.a

Raadpleeg online catalogus 

Partituren of boeken ontlenen

De ontleners van de bibliotheek van Koor&Stem houden zich strikt aan volgende afspraken:

 • De uitgeleende werken kunnen door de ontlener in geen enkel geval worden aangewend voor publieke uitvoeringen, noch fungeren als 'origineel aangekocht exemplaar' zelfs indien de ontlener een Licentie B voor reproductiedoeleinden heeft afgesloten met SEMU.
 • De werken kunnen ontleend worden door het aangesloten koor zelf, een bestuurslid, een medewerker of een dirigent.
 • De ontleende werken mogen onder geen beding worden gereproduceerd op grafische of soortgelijke drager of op een numerieke drager. De ontlener weet dat het kopiëren van partituren zonder toestemming van de uitgever strafbaar is.
 • Wanneer de ontlener een werk wil gebruiken binnen het koor, zal hij hiervoor de nodige originele partituren aankopen bij de uitgever. Voor de werken die rechtstreeks vertegenwoordigd worden door de vennootschap SEMU, kan de ontlener gebruik maken van de licentie B die door de vennootschap SEMU wordt aangeboden.
 • De ontleende werken worden uitsluitend gebruikt door de ontlener, binnen de normale activiteiten van het aangesloten koor.
 • De ontleende werken mogen onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld.

Openingsuren

De bibliotheek van Koor&Stem (Antwerpen en Gent) is toegankelijk voor leden van Koor&Stem (dirigenten, koorleden, individuele leden) voor consultatie en ontlening. Niet-leden moeten eerst lid worden. Als je vooraf een seintje geeft, zorgen wij ervoor dat een koorconsulent je wegwijs maakt in de bibliotheek.

Antwerpen: Op afspraak maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u.-16.30u. of na afspraak via 03/ 237 96 43 of bib@koorenstem.be
Gent: Alleen na afspraak via 09 220 24 84 of marleen.moortgat@koorenstem.be

Uitleenvoorwaarden

Ter plaatse
De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen. De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Die kosten worden ter plaatse betaald. De ontlener ontvangt een bibkaart voor een jaar en moet die bij iedere ontlening in Antwerpen of Gent tonen.

Via verzending
De ontlener kan max. 15 partituren bladmuziek en 5 bundels gedurende één maand ontlenen.
De leden die gebruik maken van de bibliotheek betalen jaarlijks € 15 administratiekosten. Ontlenings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de ontlener en dienen binnen de week overgemaakt te worden op rekening van de bib van Koor&Stem: IBAN: BE12 7350 2893 5892 / BIC: KREDBEBB
Partituren moeten zorgvuldig, stevig verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden. Gebruik bij voorkeur de verpakking waarin je de partituren ontving.

Reserveren
Reserveren is mogelijk via bib@koorenstem.be

Verlenging
Eénmalige verlenging van maximum 1 maand is mogelijk als de ontlener voor de laatste uitleendag verwittigt via bib@koorenstem.be en indien het werk niet gereserveerd werd.

Boetesysteem
€ 0,50 boete per dag en per ontleend werk

Koor&Stem vzw
Pater Pirestraat 50,
2018 Antwerpen
tel. 03/237.96.43
e-mail: info@koorenstem.be