Joost Termont

1962

Biografie

Opleiding

Joost Termont (Gent, °1962) groeide op in een muzikale familie. Met de basis uit de muziekacademie van Mariakerke (Gent) trok hij in 1977 naar het Lemmensinstituut te Leuven waar zijn muzikale studies uitmondden op het dubbeldiploma Laureaat orgel en muziek- pedagogie A.S.O. (1984) en een Eerste Prijs Fuga (1987). Enkele van zijn belangrijkste leraren waren: Chris Dubois (orgel), Frans Geysen (harmonie) en Jan Hadermann (contrapunt en fuga). Hij volgde cursussen bij Jos Van Immerseel (clavecimbel) en André Isoir (orgel).

Organist en docent

Als organist startte hij zijn carrière in Mariakerke en de Dominicanenkerk in Gent. In het onderwijs vervulde hij opdrachten in Dendermonde, Geel, Turnhout en het Lemmensinstituut. Nu is hij leraar orgel, begeleidingspraktijk en AMT en MT aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Hasselt. Vooraleer hij zich in Bilzen vestigde, woonde hij in Turnhout en was er organist van het Koninklijk Sint-Pieterszangkoor en de Zusters van het H.Graf. Hij zetelde er in het orgelcomité van de St.- Pieterskerk en een muziekwerkgroep van de v.z.w. Vrienden van het Begijnhof.

Koor

Hij was als koorzanger geruime tijd actief bij meerdere vooraanstaande koren en vocale ensembles: van het knapenkoor in de Gentse kathedraal tot o.a. Ex Tempore, Currende en het Vlaams Radio Koor. Naast zijn engagementen als organist, verleende hij aldus ook regelmatig zijn medewerking aan concerten, missen, opera’s, cd-, radio- en TV-opnames zowel in binnen- als buitenland. Als (koor)componist geniet hij enige appreciatie, mede dankzij de verworven compositieprijzen, interessante opdrachten en de publicatie van zijn werken. Zo werden voor de Provinciale Compositiewedstrijden Oost-Vlaanderen zijn Zes Koorminiaturen (1986) en Drie Liefdesliederen (1990) bekroond, ontving hij met Boerenkermis (1988) een tweede prijs van de Marnixring Ieper Westland en won hij in Nederland een tweede prijs van de Uitgeverij Annie Bank met een compositie op Paul Van Ostaijens Marc groet ’s morgens de dingen (1996). Compositieopdrachten kreeg hij toegewezen van velerlei koren, verschillende afdelingen van Koor&Stem en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Om en bij de 120 werken vloeiden reeds uit zijn pen, waaronder bescheiden instrumentale stukken en sololiederen maar voornamelijk koor- en orgelcomposities. Uitgegeven werken zijn terug te vinden bij Koor&Stem, Euprint, VCLM en Annie Bank Choral Group. Meerdere radio-opnames en een handvol cd’s bevatten enkele van zijn werken.

Deel deze pagina