Lode Dieltiens

1926
2014

Biografie

Opleiding

Lode Dieltiens (Wijnegem, 1926-2014) studeerde piano en volgde humaniora aan het Klein Seminarie van Hoogstraten. Hij volgde les aan het Lemmensinstituut bij Flor Peeters, Mgr. Jules Van Nuffel, Staf Nees en Marinus de Jong. Officiële diploma's (van piano tot fuga) werden aan het conservatorium van Antwerpen behaald en hij begon zijn carrière in het dagonderwijs, aan de academie van Lier, het conservatorium van Antwerpen en het Lemmensinstituut.

Samenzang

Van 1954 tot 2001 trad Lode Dieltiens jaarlijks op als dirigent op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Lode Dieltiens is de laatste dirigent-componist die op het zangfeest zijn eigen liederen kwam dirigeren. Daarmee sluit hij de indrukwekkende rij af van Lodewijk Mortelmans over Karel Candael, Ernest Brengier, Lieven Duvosel, Emiel Hullebroeck, Arthur Meulemans, Jef Tinel, Jef Van Hoof, Ivo Mortelmans, Renaat Veremans, Staf Nees, Fons Bervoets, Gaston Feremans, Marc Liebrecht tot Armand Preud’homme. Tijdens de slotconcerten van de Dagen van het Vlaamse Lied leidde hij jarenlang de samenzang, samen met Jos Mertens. Lode Dieltiens was lange tijd actief in de koorwereld met name bij het Madrigaal (het huidige VCLM en Koor&Stem Leuven), het ANZ en Koor&Stem als koordirigent, atelierleider en jurylid. 

Inspiratie

Dieltiens inspireerde vele koordirigenten, zangers en musici. Zijn persoonlijk devies als docent notenleer blijft brandend actueel: 'Elke muzikant wordt gevormd in de notenleer. Het gaat echter niet alleen over de noten, je moet ze ook zingen: een muzikant is altijd een beetje zanger.'

Koorwerk (selectie)

Lode Dieltens droeg de koorwereld een bijzonder warm hart toe. Hij schreef lyrische kinderliederen, waarvan Nachtegaaltje het bekendste voorbeeld is, en veel welluidende, eenvoudige koormuziek voor gemengd koor zoals het pareltje In de lente is mijn liefje gekomen.

  • Nachtegaaltje, unisono en voor gemengd koor SATB, uitgegeven door Roeland, verkrijgbaar bij ANZ.
  • In de lente is mijn liefje gekomen, voor SATB, uitgegeven door CVM, verkrijgbaar bij Koor&Stem.
  • Ave Maria, voor SATB, uitgegeven door CVM, verkrijgbaar bij Koor&Stem.
  • Polka (Idewalle, wielewalle), unisono en voor gemengd koor SATB, unisono uitgegeven door Koor&Stem.
Deel deze pagina