A Baltic Christmas

Letse koormuziek is niet veel ouder dan 170 jaar (sinds het midden van de 19de eeuw is er sprake van een opkomend Lets nationalisme) en kent zijn wortels in volksmuziek. De vroegste Letse koormuziek werd geschreven in het midden van de 19de eeuw door voor ons totaal onbekende componisten als Jānis Cimze (1814-1881), Ernests Vīgners (1850-1933) of Kārlis Baumanis (1835-1905). Die laatste schreef overigens wel het Lets volkslied. In de eerste helft van de 20ste eeuw zorgen componisten als Jāzeps Vītols (1863-1948), Emīls Dārziņš (1875-1910) en Alfrēds Kalniņš (1879-1951) voor interessante koormuziek. Tijdens de Sovjetperiode (1944-1991) golden restricties op wat er al dan niet geschreven mocht worden. Zo was religiositeit verboden en was het zelfs gevaarlijk een religieus familielid te hebben. Daarom schreven componisten pas na de val van de Sovjet-Unie en de Letse onafhankelijkheid vanaf 1991 openlijk religieuze muziek. En zo komt het ook dat Letse koormuziek een relatief recent fenomeen is. 

A Baltic Christmas bundelt 10 korte a cappellawerkjes voor gemengd koor in het Latijn en het Engels van Ēriks Ešenvalds en Rihards Dubra. Van de Litouwer Vyautas Miškinis werd ook een werkje opgenomen. De bundel sluit af met 2 volksliedjes. Uitgegeven door Musica Baltica en aanwezig in de bib van Koor&Stem.

Deel deze pagina

Reageer

Login of registreer om te kunnen reageren