In blijde verbijstering

In blijde verbijstering is een Nederlandstalige kerstcd van het vocaal ensemble Aquarius, die in 2013 verscheen als onderdeel van de onvolprezen reeks van de 'World Première Recordings' uit de rubriek In Flanders Fields van het eenmansbedrijf Phaedra van Luc Famaey. De cd, opgenomen o.l.v. Marc Michael de Smet, laat zijn licht schijnen over de koorschrijfwijze van vader en zoon, Kristiaan (°1944) en Maarten van Ingelgem (°1976).

Door een gerichte opdracht zorgde Marc Michael voor eenheid in deze opname. Qua vorm vroeg hij beide componisten inspiratie te zoeken in de bekende liederencyclus voor vrouwenkoor en harp A Ceremony of Carols van de 100 jaar geleden geboren Benjamin Britten. Hierdoor bracht hij, op de hem kenmerkende eigenwijze manier, hulde aan de grote koorcomponist. Om de eenheid verder te beklemtonen deed hij een beroep op de Vlaamse schrijfster Annie van Keymeulen. Zij zorgde voor een filosofisch-naturalistische visie op de kerstherdenking door in haar teksten terug te gaan naar de pre-christelijke traditie, meer bepaald naar de periode waarin de overgang van duisternis naar licht tijdens de eindejaarperiode reeds werd gevierd. Resultaat: de samenwerking brengt naast verfrissende Vlaamse teksten en muziek ook een originele titel.

De cd start met de muziek op het inspirerende gedicht Cirkelzang van Kristiaan van Ingelgem. Het gedicht suggereert, zoals in het boek Genesis, het primitieve leven in zeven dagen. De dichteres evoceert de naturalistische levensloop van de zoekende mens waarbij de zich herhalende cirkelbeweging de voortdurende zoektocht van de mens naar de betekenis van het bestaan beklemtoont. De componist op zijn beurt vertolkt het verhaal met heldere impressionistische harmonieën die soms even geraffineerd naar een doorzichtige bitonaliteit uitwijken. Vriendelijk aansprekende muziek, die, afgewisseld met mooie solistische nummers en koorgedeelten, op een verheven wijze het naturalistisch getinte verhaal kleur geeft. De harp ondersteunt het geheel met delicaat fijne toets en goed uitgewerkt.

Vanzelfsprekend volgt Maarten van Ingelgem, zelf zanger en componist, muzikaal een meer hedendaagse richting. Hij kent als koorzanger en dirigent zeer goed de grenzen waarbinnen hij zich zangtechnisch kan bewegen. Ook weet hij de mooie kleuren te vinden die een vrouwenkoor biedt en verhaalt met de nodige dynamische contrasten boeiend de tekst van Annie van Keymeulen. De compositie bevat naast gesproken gedeelten eveneens geïnspireerde koorpassages, spreekkoren en solistisch uitgevoerde nummers. De harpiste Jutta Troch ondersteunt met veel persoonlijkheid en vult voorbeeldig het geheel aan. Opvallend is de passage uit de Zomer waar de componist het vrouwenkoor bijzonder exuberant laat zingen. Veelbelovend is de eenheid die de volledige compositie overspant. Zeer verdienstelijk en beloftevol voor de toekomst.

De cd sluit af met het mooie Hodie Christus natus est waarin Kristiaan van Ingelgem een spel speelt met de oorspronkelijke gregoriaanse melodieën. Die worden via echo-effecten, canons en litanieachtige herhalingen, fijn afgewisseld met harptussenspel. Dit lied is, via een brug, tevens een mooie, maar ook anachronistische afsluiter van de cantate van Maarten van Ingelgem. Aquarius o.l.v. Marc Michael De Smet, brengt met de dames van zijn koor een bijzonder gave interpretatie van beide werken. Een mooie aanwinst voor ons taalgebied. Hij weet als dirigent op een voorbeeldige wijze met opdrachten om te gaan en zo originele resultaten te boeken (RC).

Deel deze pagina

Reageer

Login of registreer om te kunnen reageren