Lyesse m'a mandé salut

Tabs

Voor de luisterrijke feesten van Filips de Goede, zoals de eedaflegging in Bergen in 1427 of zijn huwelijk met Isabella van Portugal in 1430, componeerde Binchois een oeuvre dat gewijd is aan de hoofse liefde, bezongen door de dichters van zijn tijd. De evenwichtige, door instrumenten bijgekleurde driestemmige chansons, creëren een atmosfeer van gelukzalige, haast hypnotiserende volkomenheid. Lyesse m'a mandé salut is één van die chansons. Het wordt ook vaak louter instrumentaal uitgevoerd.

- uit programmaboek Laus Polyfoniae 2019 - Maria Van Bourgondië, programmatekst bij concert Comet Musicke.

Patron de bonté, père de joyeuseté

Enkele epitheta van Johannes Ockeghem over voorganger Binchois
Lyesse m'a mandé salut in instrumentale uitvoering

Bij deze partituur is het moeilijk om een perfecte transcriptie te maken. We hebben een poging gedaan om een versie online te zetten die relatief waarheidsgetrouw is en ook goed leesbaar voor moderne zangers.

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren