Let down the bars

Tabs

Aan de slag

Een gevoelige en treurige sfeer

Roland Coryn schrijft met zijn Let down the bars, O Death! een gevoelige compositie. Het werk weerspiegelt de treurige sfeer die de tekst van Emily Dickenson weergeeft:

Let down the bars, O Death!
The tired flocks come in.
Whose bleating ceases to repeat,
Whose wandering is done.
Thine is the stillest night,
Thine the securest fold;
Too near thou art for seeking thee,
Too tender to be told.
Let down the bars, let down, O Death!

Laat neer de tralies, O Dood!
De vermoeide kuddes komen binnen.
Wier mekkeren zich niet langer herhaalt,
wier zwerftocht is gedaan.
De uwe is de stilste nacht,
De uwe zekerste schaapskooi;
Te naderbij bent u om u te zoeken,
te teder om te dwingen.
Laat neer de tralies, O Dood!

Een opwarming in stijl

Het lijkt me zinvol om te starten met een korte opwarming die elk koorlid tot rust brengt, als aanloop naar het rustige en expressieve werk van Coryn. Zoem enkele lange noten en laat de koorleden luisteren naar het geheel en naar elkaar. Stimuleer de zangers met enkele vragen waarbij je ze extra aanmoedigt om tot rust te komen. Zo kan je hen bijvoorbeeld vragen om tijdens het zingen te zoeken naar hun eigen hartslag en ritme. Wanneer enkele eerste tonen unisono zijn gezoemd, kan je het geheel uitbreiden. Probeer hen de laatste drie maten met optel van Let down the bars, O Death! uit het geheugen te laten zingen, op een klinker of al zoemend. Bouw het geheel op en start met de tenorpartij. Daarna koppel je de bassen los van dat geheel. Vervolgens krijgen de alten hun partij en de sopranen maken het rijtje compleet. Laat de mannen eens apart zingen en daarna de vrouwen. Alle partijen blijven naar elkaar luisteren. Geef suggesties in muzikaliteit. Zo kunnen de vrouwen bijvoorbeeld een kleine crescendo en decrescendo maken in de voorlaatste maat van de dissonant naar de oplossing ervan. Wanneer dat vlot gaat, kan je de tekst van deze drie maten toevoegen. Zorg voor een mooie Engelse uitspraak bij alle koorleden.

Een logische opbouw

De partituur is volledig homofoon geschreven. Dat biedt de mogelijkheid om aan een duidelijke verstaanbaarheid te werken. Bij het aanleren kan je partij per partij te werk gaan. Telkens wanneer een partij gekend is, voeg je geleidelijk aan andere partijen toe. Wissel af in het aanleerproces. Begin bijvoorbeeld eens met de altpartij → tenor → sopraan → bas. Later kan je verder werken met de bas, gevolgd door sopraan, alt en tenor. Je kan verschillende partijen tweestemmig laten zingen, maar uiteindelijk ontstaat de echte, gedragen en geladen sfeer van het lied pas wanneer je de vier stemmen samen laat zingen. Het is belangrijk om je de sfeer van de compositie meteen vanaf de start eigen te maken. Goed begonnen is half gewonnen! Neem een rustig tempo en geef elke noot en elk akkoord zijn eigen expressie. Verklank de tekst en laat je meeslepen door de melodieën. Respecteer dynamische aanduidingen en voer ze plichtsbewust uit.

Een expressief einde

Tracht bij het aanleren per halve strofe te werken. Wanneer je de eerste strofe kent, ken je het hele lied. De tweede strofe is exact hetzelfde met uitzondering van de tekst. Na de tweede strofe volgt een kleine coda die reeds is aangeleerd tijdens de opwarming. Wanneer alles gekend is kan je variëren in het lied. Binnen de aangeduide dynamische tekens kan je variëren in tekstexpressie. Ook de harmonie leent zich er goed toe om binnen de dynamiek muzikale zinnen te maken. Doe dat dan ook. Leer de harmonie beter kennen door bijvoorbeeld het hele werk op vocalen te zingen. Als afsluiter is het misschien een interessant idee om de koorleden niet in een traditionele kooropstelling per partij te plaatsen. Laat de koorleden eens door elkaar staan, misschien in een cirkel, en zing de compositie. Op die manier geef je zangers nog meer de mogelijkheid om naar elkaar te luisteren en de sfeer van het lied op te snuiven.

Let down the bars, O Death! is ongetwijfeld een werk dat veel koorleden met expressie en gevoel zullen zingen!

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren