Sing this song

Tabs

Aan de slag

Creatie op EMJ 2013

Het lied is vooral bedoeld voor jeugdige zangers, kinderen zingen het graag. De melodie blijft hangen en maakt vrolijk. De eerste uitvoering vond verleden jaar (2013) al plaats tijdens de Kick-off in Neerpelt voor EMJ. Daarvoor werd er een beroep gedaan op alle leerlingen van het tweede en derde leerjaar van alle lagere scholen van Neerpelt, een boel jeugdig geweld die vreugdevol ondersteund werd door kinder- en jeugdkoor Kiliana uit Overpelt. Om het aanleren te bespoedigen werden er werkopnames gemaakt voor de juffen en meesters van de lagere scholen.

In het Engels

Al lijkt het niet zo evident, toch kan dit lied met vrij jonge kinderen gezongen worden. De Engelse tekst hoeft geen hinderpaal te zijn. Sommige kinderen leren de tekst gemakkelijker als ze de tekst ‘vernederlandst’ kunnen lezen. Het zinnetje When we hold on to our dreams is voor de hele jeugdige zanger (7-8 jaar) het moeilijkst om uitgesproken te krijgen. Het aanleren van dit zinnetje gaat aanzienlijk sneller als je er een spelletje van maakt. Je kan de zin woord voor woord opbouwen waarbij de kinderen telkens een woord extra moeten nazeggen en onthouden.

Levendig

Het lied is veel levendiger als het tempo niet te traag genomen wordt. De melodie maakt een aantal niet-evidente sprongen. De ervaring leert dat de kinderen dat gecombineerd met enkele stemoefeningen snel onder de knie krijgen. Vooral startende koorzangers of kinderen die niet in een koor zingen durven hun stem niet te laten horen. De remmingen kunnen weggenomen worden door ze even een op adem gesteunde ‘joehoe’ te laten roepen of tonen van laag naar hoog te laten glijden. Ook het scanderen (niet gillen) van de tekst op een hoge toon kan helpen om de stemmetjes flexibeler te maken.

Aanleren

Als de kinderen onderstaande vier regels onder de knie hebben, krijgen ze het gevoel dat ze al zeer veel van het lied kennen. Als dirigent kan je bij het aanleren telkens de tussenstukjes zingen, zo krijgen je zangertjes het volledige lied zeer snel onder de knie.

When you are feeling alone
Just close your eyes and imagine
When you are so far away from home
All you need is to sing this song

Afwisselend de teksten zeggen, herhalen en zingen maakt dat je jonge kinderen niet moet ‘loslaten’ en hun aandacht op die manier afdwingt. De pianobegeleiding is bewust simpel gehouden en een creatieve pianist krijgt de vrijheid om te improviseren.

Beluister het lied via het tabblad video.

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren