Zomaar een zoen

Tabs

Aan de slag

In de canon Zomaar een zoen biedt Kurt Bikkembergs (°1963) de zangers enkele mogelijkheden: het lied is zowel a capella als met pianobegeleiding uit te voeren én naar wens in een swing-tempo of – ritme. Deze canon op tekst van René Geldof is dan ook goed uit te voeren in samenzangklassen of in kinderkoren. Wie de canon aanleert in zijn/haar kinderkoor of samenzangklas, zal merken dat het een echte ‘oorwurm’ is.

To breathe, or not to breathe

Een fout die kinderen erg vaak maken, is het overvloedig / veelvuldig ademen. Zorg er bij het voorzingen reeds voor, dat je een zinsboog van 4 maten suggereert. De kinderen willen spontaan na de eerste maat ademen, maar dat is helemaal niet nodig. Na de tekstkomma’s bij 'je geeft me' (maat 2) en 'stouterik' (maat 14) kan uiteraard een cesuur ingelast worden, maar hoeven de kinderen niet te ademen. Als de kinderen in de tweede en derde zin mooi legato zingen en notenwaardes (maten 6 en 10) ook volledig worden uitgezongen, zonder een pauze in te lassen, zal de (overbodige) ademhaling niet nodig blijken.

A capella of ad libitum pianobegeleiding

Voor beginnende zangers kan het begeleidingsschema van 4 maten een harmonische houvast bieden. Je kan ervoor kiezen om het schema al een keertje als intro te spelen vooraleer de zangers inzetten. Wanneer de zangers de canon onder de knie hebben kan de canon ook a capella gezongen worden. Eventuele onzuiverheden, die bij een uitvoering met pianobegeleiding wat onder de radar blijven, kunnen op deze manier worden aangepakt.

Inzingoefeningen kunnen de juiste intonatie voorbereiden

De canon start met een dalende drieklank (do – la – fa) op de tekst 'Je geeft me'. Je kan bij het inzingen een oefening op stijgende en dalende drieklanken voorzien. De tweede zin begint met een kwintloop op de tekst 'altijd bij me zijn'. Hiervan zijn ook erg veel inzingoefeningen terug te vinden. Je kan beide oefeningen ook combineren: de drieklank en de kwintloop in één oefening waarbij de grondnoot, de terts en de kwint op precies dezelfde manier moeten geïntoneerd worden. Het septiemakkoord dat tijdens het slot (op de fermate) gevormd wordt, kan je oefenen door de kinderen in groepen te verdelen en elk een liggende noot van het akkoord toe te wijzen. Het eerste groepje zingt de grondnoot, het tweede legt daar nadien de terts op enz … Vermits het akkoord in een omkering staat geschreven, liggen de septiem (si mol) en de grondnoot (do) in twee dissonante noten naast elkaar. Je kan de kinderen bewust maken van het C-akkoord ten opzichte van het C7-akkoord. Je bouwt het akkoord een keer volledig op zonder de septiem (do bovenaan) en een keer met de septiem (si mol bovenaan). Zo zijn de kinderen zich nadien meer bewust van de intonatie in het slotakkoord en vermijd je dat het akkoord gaat zweven.

Aandacht voor de slotnoten

Zorg ervoor dat de kinderen met genoeg energie blijven zingen op de slotnoten van elke zin. Het gevaar bestaat dat de kinderen op deze plaats onder de toon hangen.

Een tekstbewuste aanpak doet soms al wonderen!

De tekst 'een zoen' kan vol blije verwondering gezongen worden, zodat de dalende secundesprong niet gaat hangen. Als de kinderen in de tweede zin het woordje 'lief' ook bewust lief en enthousiast inkleuren, kan de lange noot energiek en met ‘bovenkant aan de toon’ gezongen worden. De woorden 'mooiste brief' in de derde zin kunnen teder gezongen worden, zodat de zangers in deze plotse lage passage niet gaan drukken op hun stem of gaan roepen in hun borstregister. In de laatste zin kan je de tekst 'jij lieve kapoen' voorbereiden door (zonder aan zingen te denken) dit in kopregister te laten reciteren/acteren. Onbewust zullen de kinderen jouw stembuiging overnemen en reciterend al erg hoog in kopregister terecht komen, zonder ook maar aan zingen te denken. De passage voelt nadien niet zo hoog. Uiteraard kan je ook spreken over het projecteren van tonen, het zingen met voldoende ademstroom en het lossen van de kaak, maar die technische uitleg werkt soms contraproductief, terwijl een tekstbewuste en tekst-expressieve aanpak vaak op een ontspannen manier hetzelfde resultaat biedt.

Deel deze pagina

Reageer op deze partituur

Login of registreer om te kunnen reageren